All of the tours are suspended until the 25th for March, but we encourage to book the tours for any available dates.

O Krakowie

Dawna stolica Polski, obecnie największe miasto województwa małopolskiego. Najstarsza wzmianka o Krakowie pochodzi z roku 965, gdy żydowski kupiec-podróżnik Ibrahim-Ibn-Jakub w relacji o państwach słowiańskich wymienia Kraków jako bogaty gród leżący na skrzyżowaniu szlaków handlowych (m.in. szlaku bursztynowego), pośredniczący w handlu nawet z Konstantynopolem. Nazwa miasta według tradycji, pochodzi od imienia legendarnego księcia słowiańskiego Kraka, który swój gród założył na Wawelu – skalistym wzgórzu wznoszącym się nad korytem rzeki Wisły.
Miasto ulokowane zostało ok. 750 lat temu a jego liczne wspaniałości starej architektury przetrwały niemal nienaruszone do dzisiejszych czasów pozwalając przyjezdnym turystom podziwianie wielowiekowego dorobku kulturalnego i dziedzictwa narodowego jaki znaleźć można niemal w każdym zakątku Krakowa.

 

Stare Miasto
Stare Miasto w Krakowie to najbardziej to najstarsza dzielnica miasta stanowiaca niejako jego wizytówkę, wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduję się tutaj wspaniały jeden z największych w Europie, Rynek Główny przy którym położone są najbardziej znane zabytki jak koścoł Mariacki, Sukiennice z Narodową Galerią Sztuki jak również kościół Św Wojciecha.

Getto w Podgórzu
Getto obszar w dzielnicy Podgórze, na który w czasie II wojny światowej przesiedlono wszystkich krakowskich Żydów (blisko 46 tysięcy osób) i utworzono tu getto. Dzielnica została otoczona drutem kolczastym, a w kwietniu rozpoczęto wznoszenie wysokiego muru (w kształcie żydowskich nagrobków – macew) otaczającego getto, będącego symbolem losu ludzi skazanych na niewolnictwo. Fragment muru getta zachował się do dziś m.in. przy ulicy Lwowskiej, obecnie znajduje się na nim pamiątkowa tablica. Do getta prowadziły cztery bramy: na placu Zgody (obecnie Plac Bohaterów Getta), u wylotu ul. Lwowskiej, u wylotu ul. Limanowskiego i na granicy ul. Limanowskiego i Rynku Podgórskiego. Bramy do getta były pod silną strażą, a okna wychodzące na stronę „aryjską” zostały zamurowane. 15 października 1941 roku dzielnica stała się oficjalnie dzielnicą zamkniętą: za jej przekroczenie bez specjalnej przepustki groziła kara śmierci.

Fabryka Schindler’a
W tej samej dzielnicy znajdowała się Fabryka Oscara Schindlera, niemieckiego przemysłowca, który w czasie II wojny światowej uratował przed Holokaustem około 1100 osób. Dziś w Fabryce mieści się muzeum, którego intencją jest pokazanie dziejów fabryki przy ulicy Lipowej w szerszym kontekście historycznym i dostarczenie zwiedzającym możliwości głębszego poznania dziejów okupowanego Krakowa. Ekspozycja jest podzielona na kilkanaście segmentów poświęconych poszczególnym zagadnieniom tematycznym: Kraków i krakowianie w okresie międzywojennym (wybrane aspekty z dziejów miasta, jako wstęp do dalszych części ekspozycji); wojna 1939 roku; rola Krakowa, jako ośrodka władzy Generalnego Gubernatorstwa; życie codzienne i rodzinne; los Żydów krakowskich – utworzenie getta w Podgórzu, obóz Płaszów; Polskie Państwo Podziemne i opór czy wreszcie dzieje fabryki, ludzi w niej pracujących i jej właściciela – Oskara Schindlera.

Balice – lotnisko
Międzynarodowy port lotniczy, położony kilkanaście kilometrów na zachód od centrum Krakowa, zlokalizowany obok wojskowej bazy lotniczej w Balicach. Jest to jedno z największych lotnisk w Polsce, które obsługuje około 3 mln pasażerów rocznie posiadając przy tym połączenia z 60 najważniejszymi portami lotniczymi na świecie.
W założeniach planów inwestycyjnych jest stała rozbudowa i oraz unowocześnianie portu lotniczego dla jeszcze lepszej obsługi stale rosnącej liczby pasażerów.

Auschwitz-Birkenau
Zespół niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady zlokalizowany na terenie Oświęcimia i pobliskich mu miejscowości, istniejący w latach 1940-1945. Tworzyły go dwa obozy: KL Auschwitz oraz KL Birkenau (Auschwitz II). To właśnie tu, w czasie II wojny światowej, dokonał się największy w dziejach ludzkości proces Holokaustu, w wyniku którego życie straciły tysiące ludzi. Obecnie mieści się tu Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau utworzone dzięki staraniom byłych więźniów, a jego teren obejmuje 191 hektarów, z czego na Auschwitz I przypada 20 ha, a na Auschwitz II Birkenau 171 ha. W granicach Muzeum znajdują się poobozowe obiekty i ruiny, włącznie z ruinami komór gazowych i krematoriów, kilkanaście kilometrów obozowego ogrodzenia i dróg wewnętrznych oraz rampa kolejowa (w Birkenau). W 1979 r. tereny byłego KL Auschwitz-Birkenau wpisane zostały do międzynarodowego rejestru dóbr dziedzictwa światowego UNESCO.

Wieliczka
Niewielkie miasto powiatowe w województwie małopolskim, rozwijające się sukcesywnie od XIII wieku, jako ważny ośrodek wydobywczy. Dziś jest to miasto typowo turystyczne i przede wszystkim znane z unikatowej w skali światowej kopalni soli, którą rocznie odwiedza ponad milion turystów. Kopalnia Soli „Wieliczka” jest jedną z najstarszych w świecie kopalni soli kamiennej, liczy 9 poziomów, wśród których ostatni sięga 327 metrów pod powierzchnię ziemi, a łączna długość jej chodników przekracza 300 kilometrów. Kopalnię cechuje unikatowy mikroklimat, który sprzyja prowadzonym na głębokości 135 metrów w komorze Jezioro Wessel turnusom rehabilitacyjnym, szczególnie dla osób ze schorzeniami górnych dróg oddechowych.
W 1976 roku kopalnia została wpisana do krajowego rejestru zabytków. Dwa lata później w 1978 roku wpisano ją na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W 1989 roku Kopalnia Soli „Wieliczka” poszerzyła Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu, a od 1994 roku stanowi także pomnik historii Polski.

Wadowice
Miasto w województwie małopolskim, położone na Pogórzu Śląskim, nad rzeką Skawą, stolica powiatu wadowickiego. Miasto znane głównie dzięki osobie Papieża Jana Pawła II, który właśnie tutaj urodził się, wychował i spędził najmłodsze lata życia. Dzięki temu w Wadowicach wiele jest miejsc związanych z osobą Ojca Świętego, między innymi: rodzinny dom Jana Pawła II, w którym obecnie mieści się jego muzeum biograficzne, Plac Jana Pawła II z klasycystycznymi budowlami z XIX wieku, Pomnik Papieża umieszczony na Rynku między kościołem a jego domem rodzinnym, a także cukiernia ze znanymi już prawie na całym świecie wadowickimi kremówkami. Oprócz tego w Wadowicach warto zobaczyć: Kościół Parafialny – Bazylikę Mniejszą Ofiarowania NMP z XVIII wieku z prezbiterium z wieku XV, Dom przy Kościelnej 4, jeden z najstarszych budynków w mieście, z przełomu XVIII i XIX wieku, w którym obecnie mieści się Muzeum Miejskie, Klasztor Ojców Karmelitów Bosych i Sanktuarium św. Józefa „Na Górce” z 1899 roku.

Zakopane
Miasto i gmina w województwie małopolskim, nazywane nieformalnie „Zimową Stolicą Polski”. Jest największym ośrodkiem miejskim w bezpośrednim otoczeniu Tatr, dużym ośrodkiem sportów zimowych, a w granicach administracyjnych miasta znajduje się także znaczna część Tatrzańskiego Parku Narodowego (od Doliny Suchej Wody do Doliny Małej Łąki). Liczbę turystów odwiedzających całe Tatry ocenia się na około 2-3 mln rocznie. Centralny punkt Zakopanego – skrzyżowanie ul. Krupówki i Kościuszki leży na wysokości 838 m n.p.m. Na północy rozciąga się pasmo Gubałówki, a na południu nad miastem góruje Giewont. Pod koniec XIX wieku Zakopane stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym, odwiedzanym (lub zamieszkanym) przez takie sławne postacie polskiej kultury jak: H. Sienkiewicz, W. Orkan, St. Witkiewicz, S. Żeromski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Mieczysław Karłowicz, Karol Szymanowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz.
Od 1909 roku w Zakopanem istnieje i działa Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR).
Do najważniejszych zabytków Zakopanego zaliczane są: barokowy drewniany kościółek obok zabytkowego Cmentarza Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, zabytkowa góralska zabudowa drewniana, budowle w stylu zakopiańskim, liczne wille (np. Koliba, Pod Jedlami, Atma – w której obecnie mieści się Muzeum Karola Szymanowskiego) oraz duża ilość muzeów: Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego, Muzeum Przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego, Muzeum Kornela Makuszyńskiego, Muzeum Jana Kasprowicza, Muzeum Męczeństwa, Galeria Władysława Hasiora oraz Miejska Galeria Sztuki.